Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 152654 View view 3.215.79.68 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติ กศน.ตำบลเชียงแรง  บันทักเมื่อ 13/04/2020 11:59 น.

 จากการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภูซาง  โดยมีนโยบายจากกรมการศึกษานอกโรงเรียนให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนขึ้นในพื้นที่ ซึ่งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเชียงแรง เดิมตั้งอยู่ที่หอประชุมบ้านร้อง  หมู่ที่ ซึ่งต่อมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ได้ย้ายศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเชียงแรง มาอยู่บริเวณอาคารหลังเก่าขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง   ซึ่งเดิมใช้เป็นห้องเก็บของและได้ปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเชียงแรง ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2548  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเชียงแรง  ได้ย้ายจากอาคารหลังเก่ามาใช้อาคารร่วมกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง  ซึ่งต่อมาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภูซาง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง ปัจจุบัน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเชียงแรง  ได้ปรับเปลี่ยนเป็น กศน.ตำบลเชียงแรง   ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ตำบลเชียงแรง 

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลเชียงแรง
หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  0899978250
ติดต่อผู้ดูแล taew.02@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo