Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 149140 View view 34.204.174.110 rss feed
 
 
หน้าหลัก > อัลบั้มรูปกิจกรรมของเรา


กิจกรรมการเรียนรู้

 13/04/2020 :  14:09 น.


ส่งเสริมวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนา"ค่าว"

 22/09/2016 :  19:21 น.


อบรมดิจิทัลหลักสูตรการนำ digital Marketing

 10/08/2016 :  10:43 น.


อบรมดิจิดอลหลักสูตรการใช้แอพพลิเคชั่น

 10/08/2016 :  10:42 น.


อบรมดิจิดัลหลักสูตรความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน

 10/08/2016 :  10:40 น.


ธุรกิจขนม กลุ่มอาชีะระยะสั้น

 14/07/2016 :  10:55 น.


จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน พร้อมออกบริการรถโมบายเคลื่อนที่ ณ ศูนย์พัฒาเด็กเล็กศรีไฮคำและบ้านร้องเชียง

 04/07/2016 :  09:50 น.


โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของประชาชนในอำเภอภูซางโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อแบบบูรณาการ

 01/07/2016 :  14:39 น.


โครงการพระยุทคลบาทสร้างฝายชะลอน้ำ

 01/07/2016 :  09:13 น.


โครงการการให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน วันที่ 12 มิถุนายน 2559

 01/07/2016 :  09:10 น.


กลุ่มอาชีพระยะสั้นช่างปูน

 01/07/2016 :  09:02 น.


เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเชียงแรง

 15/06/2016 :  09:35 น.


ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

 15/06/2016 :  09:30 น.


ประชุมประชาธิปไตย

 03/06/2016 :  15:19 น.


กิจกรรมบ้านหนังสทอชุมชน

 03/06/2016 :  15:03 น.


กลุ่มอาชีพผลิตภัณณฑ์จากเศษผ้า

 03/06/2016 :  14:33 น.


จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอำเภอภูซา

 03/06/2016 :  14:26 น.


อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

 03/06/2016 :  14:18 น.


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

 02/06/2016 :  17:32 น.


โครงการชุมชนรักการอ่านบ้านถิ่นไทย

 11/05/2016 :  17:12 น.


แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กศน.ตำบลเชียงแรง

 11/05/2016 :  16:57 น.


บ้านหนังสือชุมชน

 11/05/2016 :  16:43 น.


บ้านหนังสือชุมชน

 11/05/2016 :  16:43 น.


โครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่

 11/05/2016 :  16:38 น.


โครงการค่ายพัฒนาวิชาการ

 11/05/2016 :  16:34 น.


การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 11/05/2016 :  16:09 น.


ส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นล้านนาค่าว

 11/05/2016 :  15:51 น.


โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ

 11/05/2016 :  15:36 น.
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
กศน.ตำบลเชียงแรง
หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  0899978250
ติดต่อผู้ดูแล taew.02@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo